KUNSTNERE
MARIA GRADIN “Innocence” Fire foto på vinylduk.
Bilder fra monteringen i Stamsund
gradin_skjabrygga

Skjærbrygga
innocence_grillen


J. M. Johansensvei

 
innocence_teaternor_to


 


J. M. Johansensvei
innocence_teaternor


J.M.Johansensvei
 
I Maria Gradins arbeider smelter fotokunst og etnografi sammen. Med en særegen følsomhet for stedet og tingenes aura gjengir hun steder og objekter hentet fra sin umiddelbare hverdagsvirkelighet. Gradins motiver forteller egenartede fortellinger. Stikkord for hennes kunstnerskap er identitet og kultur. Hun har de siste 10-15 årene jobbet med fokus på nordområdet og levesettet der. Prosjektet Gradin presenterer i Stamsund beskriver hun som følger:
“Med de fire små figurene, som jeg ser på som tegn på ulike sinnstilstander, vil jeg fokuser på våre sanser. For å bevisstgjøre oss om hva vi hører, hva vi tenker, våre kropper og vårt ubevisste. Å være uskyldige og åpne for det vi ser, for å ta inn nye, uforutsigbare erfaringer”.
Gradin har et den lokale innbyggers kunnskap om stedet og tradisjonene og benytter nettopp denne førstehåndskunnskap i sitt prosjekt. Hun gir oss et ”innvendig” blikk. Nipsgjenstandene som er avbildet, de såkalte “Krushundene”, har tilhørt den gamle væreierfamilien i Stamsund. Serien Innocence består av fire ulike motiver og ble vist på fire ulike steder i Stamsund.
gradinpresentasjon1 Maria Gradin presenterer sine “krushunder” under kunstvandringen 7. juni 2006.

En kort presentasjon av utvalgte prosjekter Maria Gradin har deltatt på en rekke Barents- samarbeidsprosjekter foruten separat- utstillinger, konsulent-, jurye- og undervisningsarbeid. Et av disse samarbeidsprosjektene er kollektivutstillingen Cirkelns land (1998). Denne kom i stand på bakgrunn av flere møter mellom en gruppe kvinnelige kunstnere fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Russland. Utstillingen tok form med utgangpunkt i diskusjoner mellom de deltagende kunstnerne, hvor temaet var den “nordlige sirkelen”. Utstillingen ble vist under prosjektet Breaking the ice i Stockholm sommeren 1998 og på Kunstmuseet i Arkhangelsk våren 1999. Gradin presenterte i denne forbindelse fotografi/installasjon.
Idéen bak Boplass nord, som Gradin jobbet med i perioden 1991-2001, var å fotografere i de ulike nordområdene. Temaet var grenseland i nord og framstod som en utforsking av fellestrekkene for de ulike nordområdene. Noe av målet var å få respons på bildene nettopp fra stedene der hvor bildets motiv var hentet fra og fotografiene ble derfor vist i de samme områdene som de ble tatt: Arkhangelsk (Ru), Kiruna, Haparanda og Piteå (S), Oulu (Fi), Karasjok og Tromsø (N). Prosjektet inkluderte også tidligere bilder med motiver fra Alaska.
boplass_nord Boplass nord, 70x105cm, digital print på akvarellpapir
I forbindelse med prosjektet Transbarents Highway (2003) foretok åtte kunstnere fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Russland en reise fra Bodø til Murmansk hvor de gjorde stedsspesifikke prosjekter langs veien. Reisen tok en måned og prosjektet ble ledet av professor Timo Jukkala (Rovaniemi). I denne forbindelse arbeidet Gradin med installasjonen “Shelter”, en stor (svane-)vinge som skulle fungere som en beskyttelse mot vinden. Den er plassert ved Bottenviken utenfor Kemi.
svanevinge Shelter, ca 2x4,5 m, drivved
Gradins nyeste prosjekt er Fortellingen om et sted (2003) og består av en serie digitalt manipulerte fotografier av gjenstander mot en monokrom fargeflate; f.eks. en ljå, et tovebrett eller en plastblomst. Gjennom isoleringen av objektet og den visuelle bearbeidelse, heves objektet utover sin hverdagsrealitet og gies en egenverdi som kontemplativt objekt. Gjenstandenes er hentet ut av en bestemt historisk og kulturell kontekst men bearbeidet slik at de får et arketypisk uttrykk. Denne serien har klare paralleller til serien Innocence som hun presenterer under In/Between:localize, hvor hun tar utgangspunkt i en rekke “krushunder” (porselensnips) som hun har funnet på stedet.
smaaljaa Småljå 2005, 70x100cm, digital print på aluminium
Linker: CV