KUNSTNERE
DORDI STRØM OG SNORRE HVAMEN
“Neighbourhood Mapping”
Fire boards utendørs og en lydinstallasjon på SIT-kontoret.
stroem_sitkontor

dtroem_sitkontor2
Hva er rom og hva er sted? Ofte er det slik at betydningen av de to ordene smelter sammen. Det ene begrepet behøves for å forklare det andre. Arkitekter snakker både om stedets rommlige kvaliteter, og om rommets/områdets stedlige kvaliteter. Hvis rom representerer frihet og sted trygghet og tilhørighet, når er det da at rom blir til sted? Er det slik at ethvert sted begynner som et likegyldig rom? Blir rom til sted når vi blir kjent med det og fyller det med våre egne fortellinger?
Ved å ta utgangspunkt i sosiale og geografiske strukturer i nærmiljøet i Stamsund i Nordland og bydelen Tøyen i Oslo, er lager Hvamen og Strøm en utendørs installasjon i form av objekter/landemerker langs en rute i et landskap. De presenterer tre store billboards hvor deler av det korresponderene stedet på Tøyen settes inn i fotografiet som gjengir den nøyaktige plasseringen av bildene på det resprektive stedet. Prosjektet visualiserer hvordan motiv og scener fra forskjellige miljø og landskap ligger som lagvise mentale kart og skaper nye fortellinger. Gjennom bruk av GPS-teknologi, foto-dokumentasjon og mentale og konkrete kart er målet å lage en syntese mellom objektet, landskapet/omgivelsene og betrakterens forhold til disse.
Snorre Hvamen (f.1974) er utdannet ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han driver prosjektet Window-Shopping hvor tomme næringslokaler med vinduer ut mot offentlig rom tas i bruk som visningssted for kunst. Sentralt i prosjektet står formidling og tilegnelse av kunnskap, bevissthet om hvordan vi oppfatter og forstår våre omgivelser og utrykksformer og språk i offentlig rom.
Dordi Strøm (f.1971) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Hun arbeider med foto, installasjon og scenografi for teater og performance. Tematisk tar arbeidet for seg problemstillinger knyttet til mobilitet og forflytning - både geografisk og i overført betydning.
Hvamen og Strøm samarbeidet om prosjektet Window-Shopping:bytekst hvor tekster av fire forfattere ble presentert i tomme butikklokaler i Oslo sentrum i perioden 1. – 23.desember 2005. Se:
www.window-shopping.no

montering_stroem_hvamen

In_Between_Neighbourhood_Mapping_2006_Photo_Snorre_Hvamen185

In_Between_Neighbourhood_Mapping_2006_Photo_Snorre_Hvamen189

In_Between_Neighbourhood_Mapping_2006_Photo_Snorre_Hvamen207

In_Between_Neighbourhood_Mapping_2006_Photo_Snorre_Hvamen206


In_Between_Neighbourhood_Mapping_2006_Photo_Snorre_Hvamen106
Lydinstallasjon på festivalkontoret


Linker: Dordi Strøm
CV - Snorre Hvamen