KUNSTNERE
Gunvor Nervold Antonsen (Oslo) Antinomies, 2006, tekstilarbeider, FiN - lille sal, når teateret er åpent. Tekstilarbeidene er hentet fra serien Antinomies, et begrep som betyr ”motstrid mellom to lover”. Og motsetninger er noe av det kunstneren er opptatt av: ”Gjennom ulike tekstile medier, form og tekst forsøker jeg å si noe om eksistensielle temaer som menneskelig sårbarhet og utsatthet, men også om indre motsetningsforhold som motstand og uvilje mot kommunikasjon”. Antonsen benytter egne tekster som hun broderer på tekstil, ofte med perler og bearbeidet med maling og trykk. Ordenes til dels dystre tema står i kontrast til finheten i perlene hun broderer med. Hennes metoder har fått mye oppmerksomhet, og har ledet til større utstillinger både i Norge og utlandet. Se:
Pasted Graphic

Pasted Graphic 1

Gunvor Nervold Antonsen