KUNSTNERE
Aud Marit Skarrebo Holmen (Bergen) Ord som venter, tekstarbeider utendørs; Hurtigrutekaia, Figurteateret, Vaglebruket Holmen er opptatt av ord og uttrykk, og hvordan innhold og mening forandres når konteksten skifter. Sted og situasjon påvirker utforming og plassering. Holmen arbeider visuelt med utformingen av enkeltord og setninger ved å bruke forskjellige typer materialer, farger og størrelser, presentert i form av stedsspesifikke installasjoner, objekter, malerier og video m.m. Språket hun benytter er ofte ukonvensjonelt og ufullstendig; tvetydige og paradoksale setninger som gir rom for tolkninger og assosiasjoner. Holmens ulike prosjekter under In/Between har fått samletittelen Ord som venter, og er plassert på ulike steder i festivalområdet.
n717425012_571369_5515

n717425012_571373_6101-1

n717425012_571374_6216-1

IMG_0077