KUNSTNERE
IN/BETWEEN 27. mai - 1. juni 2003, Stamsund
Det konseptuelle rammeverket for kunstinstallasjonene er “reisen-” og “stedets” filosofi, mens det konkrete utgangspunktet for kunstprosjektet er J.M. Johansensvei i Stamsund. Denne veien bærer den forhenværende væreiers navn, og gir således en pekepinn om den spesielle historien fiskeværet Stamsund fremdels bærer preg av. Fiskeindustrien står sentralt. Trålere, trucker, trailere og fisk hengende på hjell er naturlige ingredienser i gatebildet. Rundt oss på alle kanter har vi den storslagne naturen, med havet rett ut og fjellene rett opp; bebyggelsen er plassert på knausene i mellom himmel og hav. Internasjonal sjøfart, Lofotfisket og turisme har brakt folk hit fra nær og fjern, og innbyggerne er vant med tilreisende som blir en stund eller slår seg ned. Reisen er en del av Stamsunds sjel, stedet er spesielt.
Reisen er en del av Stamsunds sjel. En kystby - et utgangspunkt og mål for reisen. Internasjonal sjøfart, Lofotfisket og turisme har brakt folk hit fra nær og fjern, og innbyggerne er vant med tilreisende som blir en stund eller slår seg ned. Reisen medfører møter. Hit kommer 6 kunstnere som utarbeider sine kunstverk nettopp med utgangspunkt i sitt møte med dette spesielle stedet, Stamsund og J.M. Johansensvei; på steder der folk ferdes, mellom Dampskipskaia og Teater NOR, - og kanskje der man minst venter det?!
Kuratorer: Ragnhild Lie & Janeke Meyer Utne.
Prosjektgruppen: Ragnhild Lie (prosjektleder), Janeke Meyer Utne og Thorbjørn Gabrielsen
Formålet til In/Between er å bryte med forutinntatte og automatiserte holdninger, gjennom direkte konfrontasjon med betrakteren. Vi ønsker å aktivisere betrakteren ved at kunstnerne beveger seg ut av det tradisjonelle kunstrommet, og griper direkte nn i hverdagssfæren. Målet er å skape en annen form for kommunikasjon enn den som finner sted i det tradisjonelle kunstrommet, den «hvite kuben». Kunstnerne arbeider i åpne prosesser, i direkte konfrontasjon og i dialog med stedets innbyggere og festivalpublikummet. De tilstedeværende skal kunne følge de kunstneriske prosesser og være en del av denne gjennom sin tilstedeværelse.

I forbindelse med utstillingen arrangeres seminaret:


REIS! I mellomrommene.
Globalisering er blant annet kjennetegnet av at folk reiser – tvunget eller frivillig. Hvordan påvirker dette stedets kultur, og individets identitet? Menneskers identitet påvirkes av stedet de lever sine liv – og omvendt, mennesker setter sitt preg på stedet. Seminaret ledes av Anniken Greve (UiT).
Temaet: Reisens filosofi.
Tidspunkt: 27. juni 2003 fra kl 11 -15 Sted: Figurteateret i Nordland.
De som deltar med innlegg er følgende:
  • Anniken Greve er 1. amanuensis i filosofi og litteratur (UiT) og har skrevet doktorgradsavhandlingen «Her - et bidrag til stedets filosofi». Hennes innlegg har tittel «Har mennesket føtter eller røtter» og tar utgangspunkt i 10 teser om reisen.
  • Ragnhild Lie er billedkunstner og bosatt i Stamsund. Hun presenterer sitt arbeid «Fun Flash/Quick Snap». Et dokumentasjonsprosjekt over alle sengene hun sov i gjennom et år, til sammen 119 skift.
  • Janeke Meyer Utne er kunsthistoriker og ansatt som konservator ved Lillehammer Kunstmuseum. Hennes innlegg har tittelen «Kunstneren som antropolog», og omhandler kunstneren som reisende med vekt på møtet og hvordan man benytter møtet med en fremmed kultur til å gransker ens egen kultur.
  • Jens Kristian Sten Jenssen er forsker og ansatt ved Norsk Transportøkonomisk Institutt. Han kommenterer de foregående innslag og presenterer i lyse av dette forskjellige former for turisme.