KUNSTNERE
IN/BETWEEN:SCENIC 31. mai – 4. juni 2006, Stamsund
In/Between:scenic er et billedkunstprosjekt som utforsker skjæringsfeltet mellom billedkunst og teater, og mellom virkelighet og fiksjon. Det har de siste 10 årene skjedd en tilnærming mellom billedkunst og teater, et møte som er naturlig ut i fra felles referanser i bildet og billeddramaturgi. Det er en strømning i tiden å overskride sjangere for å søke etter potensialet i møte mellom uttrykksformer. Vi ønsker å anskueliggjøre disse overskridelsene, gjøre tenkningen, metodene og strømningene tilgjengelige for publikum. Målet for In/Between:scenic er å skape et interessant møte mellom scene- og billedkunst.
I år presenteres tre billedkunstgrupper som alle beveger seg i dette grenselandet; Pop-Up performancebandet Mr. Helium and The Holy Gliders, Stjernesalongen og The Four.