KUNSTERE


IN/BETWEEN:LOCALIZE 6 - 11. juni 2006, Stamsund
Har man oppholdt seg over noe tid i de grisgrendte strøk av Norge vet man i hvor stor grad lokalsamfunnene preges av iscenesettelse – og hvor flittig man benytter kameraet for å fange denne illusjonen. Dette er ikke noe isolert norsk fenomen. Ved et besøk under markedsfestivalen i Gouda i Nederland vil man finne at den lokale heksevekten framdeles er i bruk – for å veie turister! Torget er bugnende fult av store, gule Goudaost som er fine å fotografere… Hva er felles for den nederlandske byen Gouda og Stamsund? Begge iscenesetter sin identitet gjennom det bildet av stedet som produseres for turisme, og manifesteres i f.eks. festivaler og postkortestetikk. Kunstprosjektet vårt i år visualisere forholdet mellom tradisjon og fornyelse med utgangpunkt i fiskeværet som sted.
Vi vil fokusere på stedet under trykket fra endringsprosessene: Blir stedet gjort til en kulisse? Det interessante er å ta for seg denne problematikken, ikke ved hjelp av de mer tradisjonsbundne teknikker, men ved å presentere billedkunstnere som benytter ny teknologi som nettopp kontrasterer den nevnte postkortestetikken.
Seks kunstnere utformer sine foto-, video- og multimedia-prosjekter i dialog med stedet. Kunstnerne som deltar er: Jannecke Lønne Christiansen (Lillehammer), Maria Gradin (Tromsø), Jenny Marie Johnsen (Tromsø),Gunilla Leander (Stockholm), Dordi Strøm og Snorre Hvamen (Oslo).