KUNSTNERE
IN/BETWEEN: VOICES
Tirsdag 29. mai - lørdag 2. juni

Åpning: Tirsdag 29. mai kl 22.30, Figurteateret i Nordland, Stamsund ved
Svein I. Pedersen, daglig leder Nordnorsk Kunstsenter
og
PERFORMANCE ved Lisa Dillan


Kunstvandring:
Torsdag 31. mai kl 17.00, oppmøte Hurtigrutekaia

Hvordan kommuniserer tekst/tale og ord innenfor billedkunstens rammer? Bidragene spenner fra tekstarbeider via performance og eksperimentell stemmebruk, til tekstil, installasjon, video og teater.Tittelen, ”Voices”, må i denne sammenhengen ikke tolkes som ulike stemmer som referer til et poetisk subjekt, men mer konkret som lyd, visualisert tale og som det taktile og romlige aspektet ved språket. Dette gir et utgangspunkt for et variert møte mellom helt ulike kunstneriske utrykksformer. 
Med dette ønsker vi å skape en annerledes kontekst for SiT’s tematikk for 2007; Teaterfestivalen fokuserer i år på tekst og refleksjon, i motsetning til den visuelle tendensen som har vært rådende på den frie teaterscene de siste 20 årene.Se informasjon om festivalen og  spilleplan på: www.stamfest.no

In/Between:voices er støttet av Norsk Kulturråd og Nordland Fylkeskommune