KUNSTNERE
STJERNESALONGEN “Fengsel, stengsel og en smule lengsel”

stjerne_ting1

Truppen består av den kvinnelige prins Line og Søstrene Søt & Sur.
Kvinnelig prins: Line Halvorsen
Konfektpike: Anne Gilje Gunnarshaug Sirkusdirektør: Elisabeth Gilje
Forstillingen koster 3 x 13 kroner
Varer i 3 x 13 minutter Max 13 publikummer pr forestilling Passer alle aldre